El servei, ICEBOXFISH s’ofereix a partir d’un moble modular patentat, que permet ser instal·lat tant en espais interiors com exteriors. Amb una capacitat entre 5 i 40 compartiments per a cada moble taquilla.

boxfish-taquilla2